Privacybeleid

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Introductie
“DUTCH DEFENCE B.V.”, hierna ook wel “wij” of “ons” genoemd, is een lifestylemerk.
Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verwerkt door
DUTCH DEFENCE B.V. zoals verzameld van: bezoekers, klanten, zakenpartners en
dienstverleners voor de volgende websites en toepassingen: dutchdefence.nl

Informatie die we verzamelen
Wij verwerken persoonsgegevens om onze diensten te kunnen leveren of om te voldoen aan
(internationale) wetgeving.
De informatie die we verzamelen wordt verkregen en verwerkt in strikte overeenstemming
met de AVG-wetgeving (en andere toepasselijke wetten) van de EU en wordt alleen gebruikt
voor de doelen die in deze privacyverklaring worden genoemd.

Contactgegevens
Als je vragen hebt over deze privacyverklaring of als je een klacht wilt indienen, stuur ons
dan een e-mail naar: info@dutchdefence.nl
Welke persoonsgegevens worden verwerkt
Wij verwerken bepaalde informatie van jou die automatisch is verzameld of die je vrijwillig
hebt verstrekt. Deze informatie omvat naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Wij
verwerken ook financiële gegevens om betalingen voor onze diensten mogelijk te maken. Alle
verzamelde informatie wordt uitsluitend overeenkomstig deze privacyverklaring verwerkt.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
• Persoonsgegevens zoals je voornaam en achternaam.
• Contactgegevens, zoals je e-mailadres, telefoonnummer en adres.
• Logingegevens, zoals je gebruikersnaam en wachtwoord.
• Aankoopgeschiedenis, zoals prijs, product en aankoopdatum.
• Betalingsgegevens, zoals transactiegeschiedenis, openstaande vorderingen,
bankrekeningnummer, creditcardgegevens.
• Correspondentie, zoals communicatie met onze klantenservice of
marketingcommunicatie.
• Voorkeuren, zoals je taalkeuze en e-mail voorkeuren.
• Technische gegevens, zoals je IP-adres, cookies, logbestanden.
• Statistieken over het gebruik van de website, zoals hoe vaak bepaalde pagina’s worden
bezocht en welke producten het populairst zijn.
• Interesses, zoals welke (soort) producten je het meest bekijkt en op welke advertenties
je klikt.

Andere persoonsgegevens die je ons verstrekt
Het is mogelijk dat je ons andere gegevens verstrekt dan de hierboven genoemde categorieën,
bijvoorbeeld met betrekking tot communicatie met de klantenservice of bij het indienen van
een klacht. In dat geval zullen we deze gegevens verwerken voor zover nodig om je verzoek
of klacht te behandelen en af te handelen.

Waarom en gronden
Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van de volgende juridische gronden,
afhankelijk van hoe je de website gebruikt.
• Als je dutchdefence.-producten op onze website koopt, moeten we jouw
persoonsgegevens verwerken om onze overeenkomst uit te voeren. Wij hebben
bijvoorbeeld betaal- en contactinformatie nodig om de bestelling te verwerken.
• Naleving van de wet: Wij kunnen informatie verwerken of bewaren om te voldoen aan
wettelijke verplichtingen. Wij gebruiken jouw informatie ook om mogelijke fraude,
illegale activiteiten, overtredingen van onze algemene voorwaarden of bedreigingen
voor de veiligheid van ons personeel of onze website te onderzoeken.

Cookie-analyse
Wij maken op onze website gebruik van cookies waarmee we bij kunnen houden wie er
gebruikmaakt van onze systemen. Raadpleeg voor meer informatie ons cookiebeleid. Link:
https://dutchdefence.nl/cookies

Delen
Wij delen jouw informatie niet met derden tenzij uiterst noodzakelijk voor de uitvoering van
ons contract met jou, om een dienst te leveren waarvoor je specifieke en expliciete
toestemming hebt gegeven (zoals onze nieuwsbrief), of om te voldoen aan lokale en
internationale wetgeving.

Toestemming intrekken
Je hebt het recht een gegeven toestemming in te trekken voor een van de diensten, zoals onze
nieuwsbrieven. Je kunt je afmelden via de link onderaan elke nieuwsbrief. Wellicht kunnen
we door jouw afmelding niet langer de basisdiensten aan je aanbieden, waarvoor je je hebt
aangemeld. Verder kun je je afmelden door je account te annuleren. Jouw account wordt dan
binnen vier weken door ons verwijderd.

Rechten
Als gebruiker van onze diensten heb je vanuit de AVG een aantal rechten dat je moet kennen:
• het recht op verwijdering;
• het recht op correctie;
• het recht op inzage;
• het recht op overdracht.

Veiligstellen van privacy
Om gegevens over te dragen tussen onze websites, applicaties en systemen wordt gebruik
gemaakt van versleuteling door middel van SSL (Secure Socket Layer). Wij beschermen de
systemen en verwerking door een aantal technische en organisatorische maatregelen. Deze
omvatten gegevensencryptie, pseudonimisatie en anonimisatie, logische en fysieke
toegangsbeperking en -controle, firewalls en herstelsystemen, en integriteitstesten. Onze
medewerkers worden regelmatig getraind in het correct behandelen van persoonsgegevens en
zijn verplicht om gegevensgeheimhouding toe te passen in overeenstemming met juridische
vereisten.

Minderjarigen
Wij verzamelen of verwerken niet bewust persoonsgegevens van minderjarigen onder de 16.
Als we ontdekken dat een van onze bezoekers/gebruikers een minderjarige is, nemen we
direct stappen om zijn of haar informatie te verwijderen.

Bewaarperiodes
Wij bewaren gegevens nooit langer dan wettelijk toegestaan, dit kan variëren voor
verschillende soorten gegevens

Wijzigingen in de privacyverklaring
De ingangsdatum onderaan deze pagina geeft aan wanneer deze privacyverklaring voor het
laatst is gewijzigd. Wij zullen je op de hoogte brengen van belangrijke wijzigingen zodat je de
mogelijkheid hebt om die te lezen. Elke wijziging is van kracht vanaf de publicatie van de
aangepaste privacyverklaring. Jouw gebruik van de diensten na deze wijziging(en) betekent
dat je de gewijzigde privacyverklaring accepteert.
Laatste wijziging 3-1-2019